Okul Öncesinde Reggio Emilia, Waldorf, Montessori ve Diğer Öğretim Modellemeleri

Çocuğunuz için anaokulu araştırırken, okulların temel aldığı yaklaşımları gözden geçirmelisiniz. Bu yaklaşımların her biri farklı gelişim alanlarına odaklanır,  değerlere öncelik verirler ve bu amaçla bazı davranışları geliştirmeyi hedefler. İşte size çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşündüğüm en yaygın yaklaşımlar…

MONTESSORI

 • 1900’lerin başlarında Roma’da Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori eğitiminin merkezinde çocuk vardır ve öğretmen çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur.
 • Akademik gelişimi desteklemekle birlikte,  çocukların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine de odaklanmaktadır.
 • Ayrıca, özgüven, inisiyatif, konsantrasyon, düzenlilik, ne istediğini bilme, bağımsızlık, başkalarına olan saygıyı geliştirme bu yaklaşımı nitelemektedir.
 • Farklı yaş gruplarındaki çocukların aynı sınıflarda eğitim görmesine imkân veren yaklaşımın amacı, büyük yaş çocukların daha küçük yaş çocuklar için rol model olması;  büyük yaş çocuklar için de yardımlaşma ve özgüveninin desteklenmesidir.
 • Montessori okullarında kullanılan oyuncaklar da sahip olduğu niteliklerle farklılıklar gösterir. Çocukların farklı duyu organları ile oyuncakları keşfetmeleri sağlayacak özgür bir ortam oluşturulur.  Bu oyuncaklar hem küçük kas gelişimini sağlarken hem de basitten zora, somuttan soyuta öğrenmeyi destekler.

Neden Montessori?

 • Çocukların daha bağımsız ve liderlik becerileri ile öne çıkması için,
 • Sakin ve özgür bir ortamda öğrenmenin gerçekleşmesi için,
 • Çocukların bireysel farklılıklarına odaklandığı için…

WALDORF

 • 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından geliştirilen yaklaşımın temel amacı, çocuğun tüm gelişim alanlarına odaklanarak eğitim almasıdır. Eğitimin ilk yıllarında oyun ile öğrenme amaçlanmaktadır.
 • Oyun merkezli Waldrof yaklaşımında, belirli etkinlikler ve rutin çerçevesinde farklı yaş gruplarındaki çocukların aynı sınıflarda eğitim alması sağlanmaktadır ve aynı öğretmen ile birkaç yıl devam etmektedir.
 • Yoğun bahçe zamanının olduğu programda, çocukların doğa ile iç içe olması, doğa bilinci ve sevgisinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
 • Tüm etkinliklerin yaratıcı yollarla planlanması ve uygulanması amaçlanmıştır.
 • Dikkat çeken bir özelliği, akademik gelişime çok fazla odaklanmaması(7 yaşa kadar oyun ile öğrenme) ve media’yı(bilgisayar, video, elektronik aletler) programın dışında tutmasıdır.
 • Waldrof eğitim sisteminde okuma-yazma çalışmaları 1. Sınıfta başlar.
 • Rudolf Steiner’in şu sözü Waldorf Yaklaşımı’nı oldukça belirgin bir şekilde özetlemektedir.

“Çocukları saygıyla kabul edin, Sevgiyle eğitin, Geleceğe özgürce yollayın.”

Neden Waldorf?

 • Çocuğunuzun bireysel gelişimini desteklemek için,
 • Çocuğunuzun “neyi düşünmesindense” “nasıl düşünmesine” odaklandığınız için,
 • Çocuğunuzun yaratıcılığını destekleyerek çok yönlü gelişimini desteklediği için,
 • Ve, çocuğunuz bir Waldrof okulunu bitirdikten sonra, kendi yolunda kimseye ihtiyaç duymadan büyük bir özgüven ile ilerlemesi için…

REGGİO EMILIA

 • İtalya’da, 1940’larda, Reggio Emilia adı verilen bir kasabada anne-babaların çocukları için bir okul kurma isteğiyle ortaya çıkan bir yaklaşımdır.
 • Çocukların araştırmaya teşvik edilmesi ve öğretmenlerin de çocukları araştırmaya yönlendirmesi üzerine geliştirilmiştir.
 • Proje merkezli olarak bilinen Reggio Emilia okulları, birçok okul öncesi programı içinde barındırır. Projeler çocukların ilgilerine göre seçilir ve müfredat oluşturulur. Örneğin, bahçede bulduğu bir çiçeğin nasıl büyüdüğünü soran bir öğrencisine, öğretmen direk cevap vermek yerine çocuklarla cevabı bulmak üzerine çalışır. Çocuklarla bir bahçe oluştururlar ve bitkileri araştırırlar. Öğretmenin rolü çerçeveyi belirlemek ve içinde çocukların araştırmasını ve özgürleşmesini sağlamaktır.
 • Çocuklarla ilgili gözlemlerin belgelenmesi, yazılı, video ve fotoğrafların depolanması önemlidir. Portfolyo da diyebileceğimiz bu çalışmalar yıl içinde çocuklarla beraber oluşturulur ve üzerinden geçilerek çalışmalara devam ettirilir.

Neden Reggio Emilia?

 • Çocuğunuzun iyi bir vatandaş olması için,
 • Çocuğunuzun sorunları ve anlaşmazlıkları çözme becerisini edinmesini sağlamak için,
 • Proje bazlı çalışarak işbirliği içinde çalışmak için…

Ve diğerleri…

PYP(Primary Years Program)

 • 3-12 yaş arası çocuklar için planlanmış bir programdır.
 • Çocukları çevreleyen sosyal ve fiziksel dünyayı aktif olarak öğrenmeleri amaçlanmıştır.
 • Bilginin tek başına yeterli olmadığı; kavram, beceri ve tutumların da geliştirilmesini öngörmektedir.
 • Uluslararası zihniyete sahip bireyler yetiştirmeye yönelik disiplinler üstü bir öğretim programıdır. 

High Scope

 • Çocuk, müfredat ve programın merkezindedir ve çocuğun aktif öğrenmesi amaçlanmıştır.
 • Çocukların kendi kendilerine planlayıp öğrendikleri bir programdır.
 • Tüm duyuların aktif olduğu öğrenme ortamı oluşturulur ve etkin öğrenme amaçlanır.

Bank Street

 • Oyun merkezli öğrenme ile benzerlikler gösterir.
 • Çocuklar, aktif öğrenir, araştırır, gözlemler ve farklı müfredatları tecrübe ederler.
 • Eğitimde materyal ve oyuncakların önemine ve öğretmenin süreci kolaylaştırıcı olmasını vurgular.

Creative Curriculum

 • Bu yaklaşım eklektik olarak diğer birçok yaklaşımı içinde barındırır.
 • Öğretmenin rolü çocukları yönlendirmektir ve süreci gözlemleyerek değerlendirmektir.

Cooperative

 • Ailelerin çocuklarının eğitimine katıldığı ve okulda söz sahibi olduğu bir programdır. Sınıfların düzenlenmesi ve programların hazırlanmasında okul ile işbirliği içindedirler.
 • İşbirliği ve problemlerin çözümüne odaklanılmıştır.

Ailelerin çocuklarının gelişimini yakından gözlemlemesi amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir