Amerikan Eğitim Sistemini Anlamak (3)

ABD Yüksek Öğrenim Sisteminin Özellikleri

SINIF ORTAMI

“Bir zorluk, derslere kayıt yaptırma şekliniz ve akademik bir plan yapmanız gerekmesiydi. Hangi dersleri seçmem gerektiğini gerçekten bilmiyordum, çünkü çok fazla ders arasından seçim yapmam gerekiyordu. Akademik danışmanım Angela Khoo ders seçimlerinde bana yardımcı oldu ve sonrası benim için çok daha kolay oldu.”

Sınıflar, birkaç yüz öğrencinin katıldığı kalabalık derslerden sadece birkaç öğrencinin katıldığı daha küçük sınıflara ve “seminerlere” (tartışma sınıfları) değişiklik gösterir. Amerikan üniversitelerindeki sınıf ortamı, çok hareketlidir. Fikrinizi paylaşmanız, görüşlerinizi tartışmanız, sınıf içi tartışmalara katılmanız ve sunum yapmanız beklenir. Uluslararası öğrenciler, bunu Amerikan eğitim sisteminin en şaşırtıcı yönlerinden biri olarak değerlendirmektedir.

Öğretim üyeleri, genelde her hafta ders kitaplarını ve diğer okumaları belirler. Sınıf tartışmalarına katılmak ve dersleri anlamak için verilen okumaları ve ödevleri yapmanız beklenir. Ayrıca bazı bölüm öğrencilerinin laboratuvarda zaman geçirmeleri de beklenir.

Öğretim üyeleri, derse kayıtlı her öğrenciye not verirler. Notlar genelde şu noktalara dayanarak belirlenir:

  • Her öğretim üyesi, kendine has bir takım derslere devamlılık şartı koyacaktır, ama öğrencilerin özellikle seminer derslerinde sınıf içi tartışmalara katılmaları beklenir. Bu durum, genellikle bir öğrencinin notunun belirlenmesinde çok önemli bir faktördür.
  • Bir dönem içi sınavı, genelde sınıf zamanında yapılır.
  • Bir veya daha fazla araştırma veya dönem ödevi veya laboratuvar raporu, değerlendirme için sunulmalıdır.
  • Bir final sınavı, en son sınıf buluşmasından sonra yapılır.
KREDİLER

Her ders, belli sayıda kredi veya kredili saate karşılık gelir. Bu sayı, bir öğrencinin her hafta sınıfta o ders için geçirdiği saat sayısı ile kabaca aynıdır. Bir ders, genelde üç ila beş kredi değerindedir.

Çoğu okuldaki bir tam zamanlı program, 12 ile 15 kredi saatidir (dönem başı dört veya beş ders) ve mezun olmak için belli sayıda kredi alınmalıdır. Uluslararası öğrencilerin dönem boyunca tam zamanlı bir programa kayıt olmaları beklenir.

TRANSFERLER

Bir öğrenci, bölümünü bitirmeden önce yeni bir üniversiteye kaydolursa genelde ilk girdiği okulunda aldığı çoğu krediyi yeni üniversitesindeki bölümünü bitirmek için kullanabilir. Bu durum bir öğrencinin başka bir üniversiteye transfer olabileceği ve makul bir zaman içinde mezun olabileceği anlamına gelir. ABD’deki Yüksek Öğrenim Kurumları

1. Eyalet Koleji veya Üniversitesi
Bir eyalet okulu, eyalet veya yerel hükümet tarafından desteklenir ve yönetilir. 50 ABD eyaletinin her biri en az bir eyalet üniversitesi ve muhtemelen birkaç eyalet kolejine sahiptir. Bu nedenle bu tür devlet üniversitelerinin çoğunun isimlerinde “State” sözcüğü geçer: örneğin, Washington State University ve the University of Michigan.

2. Özel Kolej veya Üniversite
Bu okullar, devlet tarafından değil, özel olarak yönetilirler. Eğitim ücreti, genelde eyalet okullarında olduğundan daha yüksektir. Çoğunlukla özel ABD üniversiteleri ve kolejleri büyüklük olarak eyalet okullarına göre daha küçüktür.

Dini destekli üniversiteler ve kolejler, özel okullardır. Bu okulların neredeyse hepsi, tüm din ve inançlardan öğrencileri kabul ederler. Yine de belli bir yüzde benzer dini inançlara sahip öğrencileri kabul etmeyi tercih etmektedir.

3. Community Kolej
Community kolejler, önlisans diploması (transfer edilebilir) verdiği gibi bitirme sertifikası da veren iki yıllık kolejlerdir. Çeşitli önlisans diplomaları vardır, ama en önemli ayırdedici faktör, verilen diploma ile transfer yapılıp yapılamayacağıdır. Genelde, iki ana yönelim vardır: biri akademik transfer olup diğeri öğrencileri doğrudan çalışma hayatına hazırlamadır. Üniversitenin transfer bölümleri, genelde sosyal önlisans ve sayısal önlisans programlarıdır. Uygulamalı sayısal bilimler önlisans diploması ve bitirme sertifikası ile dört yıllık bir üniversiteye transfer edilme ihtimali yoktur.

Community kolej mezunları, diploma almak için en çok dört yıllık kolej veya üniversitelere transfer olurlar. Community koleje devam ederken aldıkları kredileri transfer edebildiklerinden, lisans programlarını iki veya daha fazla yılda bitirebilirler. Çoğu ayrıca öğrencilerin üniversite düzeyinde derslere hazırlanmasını sağlayacak ESL veya Yoğun İngilizce dil programları da sunar. Önlisans diplomasından daha yüksek düzeyde bir eğitim almayı planlamıyorsanız, bir önlisans diplomasının memleketinize döndüğünüzde işe girmenize yetip yetmeyeceğini önceden öğrenin.

4. Teknoloji Enstitüsü
Bir teknoloji enstitüsü bilim ve teknoloji alanında en az dört yıllık eğitim sunan bir okuldur. Bazılarının lisansüstü programları varken diğerleri daha kısa programlar sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir