Amerikan Eğitim Sistemini Anlamak (1)

Amerikan eğitim sistemi, uluslararası öğrencilere oldukça zengin seçenekler sunar. ABD’nin içinden gelen öğrencileri bile seçenekleriyle etkileyen bir sürü okul, program ve yer mevcuttur. Okul aramaya başlarken, Amerikan eğitim sistemi hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Sistemi anlamak, seçeneklerinizi daraltmanıza ve eğitim planınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Eğitim Yapısı
İLKÖĞRENİM VE ORTAÖĞRENİM

Amerikalı öğrenciler, yükseköğrenim öncesinde toplamda 12 yıl süren “ilköğrenim” ve “ortaöğrenim” eğitimi alır. Bu yıllar, birinci sınıftan onikinci sınıfa kadar yıllara göre adlandırılırlar. Altı yaş civarındaki Amerikalı öğrenciler, ilkokula başlarlar. Beş veya altı yıllık eğitimden sonra ortaokula geçerler. Ortaöğrenim, iki tür programdan oluşur: ilki “ortaokul” olup ikincisi “lise”dir. Diploma veya bitirme belgesi liseden mezun olunca verilir. Liseden (12’nci sınıf) mezun olduktan sonra Amerikalı öğrenciler bir koleje veya üniversiteye gidebilirler. Kolej veya üniversite eğitimi, yükseköğrenim olarak bilinir.

NOT SİSTEMİ

Tıpkı Amerikalı öğrenciler gibi sizin de üniversiteye veya koleje kabul için başvurunuzun bir parçası olarak akademik not çizelgelerinizi sunmanız gerekecektir. Akademik not çizelgeleri, akademik geçmişinizin resmi dökümleridir. ABD’de bu çizelge, akademik başarınızın ölçüsü olarak notlarınızı ve genel not ortalamanızı (GPA) içerir. Dersler, genelde yüzdelikler kullanılarak notlandırılır, bu da sonra harfli sisteme çevrilir.

ABD’deki not sistemi ve GPA, kafa karıştırıcı olabilir, özellikle uluslararası öğrenciler için. Notların yorumlanmasında birçok faktör rol oynar. Örneğin, farklı okullara giden iki öğrenci de aynı üniversiteye not çizelgelerini sunarlar. Her ikisinin de genel not ortalaması 3.5’tir, ama bir öğrenci ortalama bir liseye devam ederken diğeri akademik olarak zorluğuyla tanınmış bir okula gitmektedir. Üniversite, iki okulun da çok farklı standartları olmasından dolayı, genel not ortalamalarını farklı yorumlayabilir.

Bundan dolayı, akılda tutulması gereken bazı önemli noktalar var:

  • Ülkenizde bitirdiğiniz en son eğitim düzeyinin ABD’de neye denk geldiğini öğrenmeniz gerekiyor.
  • Her bir kolej ve üniversitenin genel kabul koşullarına dikkat ettiğiniz gibi farklı şartları olabilecek özel programlara da dikkat edin.
  • Şartları yerine getirdiğinizden emin olmak için bir eğitim danışmanıyla veya bir rehberle düzenli olarak görüşün.

Eğitim danışmanınız veya rehberiniz, ABD’deki üniversite kabulleri için bir veya iki yıl daha harcamanız gerekip gerekmediğine dair size bilgi verebilecektir. Bir uluslararası öğrenci kendi ülkesinde üniversiteye gitme hakkı kazanmadan ABD’de bir üniversite veya koleje girmişse, bazı ülkelerin hükümetleri veya işverenler öğrencinin ABD’deki eğitimini tanımayabilir.

Akademik Yıl

Okullar genelde Ağustos veya Eylül ayında başlar ve Mayıs veya Haziran’a kadar devam eder. Yeni öğrencilerin büyük çoğunluğu güz döneminde başlar, bu nedenle uluslararası öğrencilerin de ABD’deki üniversite eğitimlerine bu zamanda başlamaları iyi olur. Akademik yılın başlangıcında bir dolu heyecan vardır ve öğrenciler, hepsi de akademik yaşamın yeni bir aşamasına uyum sağlamaya çalıştığından, bu dönemde iyi arkadaşlıklar kurar. Ayrıca, pek çok ders öğrencilerin güz döneminden başlayıp yıl boyunca devam edecek şekilde belli bir sırayla almalarına yönelik tasarlanmıştır.

Birçok okulda akademik yıl, “sömestr” denilen iki dönemden oluşur. (Bazı okullar “trimestr” sistemi olarak bilinen üç dönemli bir takvim kullanırlar). Bazı okullar ise yılı seçmeli olan yaz okulunu da içerecek şekilde dört döneme bölerler. Temelde eğer yaz okuluna gitmeyecekseniz, akademik yıl ya iki ya da üç dönemden oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir