ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI KAPATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel öğretim kursları 2019 – 2020 eğitim ve öğretim öncesinde kapatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 – 2020 eğitim ve öğretim öncesinde kapatılması gereken tüm eğitim çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda beklendiği için çalışmanın yasadışı olması bekleniyor. Bu öğeyi veli ve içerisinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gelecekteki eğitim öğretim üyeliği öncesi öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları vardır. 

Continue reading ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI KAPATILACAK MI?

YAŞASIN TATİL!

Yarıyıl Yıl Tatili İçin Öğrencilere ve Ebeveynlere Önerilerimiz

Okul, içinde ders çalışma programı olmasının yanında çocuğun duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimine yönelik birçok kazanımın da gerçekleştiği bir kurumdur. Öğrenciler, okul döneminde tatilde ders çalışılır mı sorusunu akla getirirken; diğer taraftan da ödev ve performans görevlerini üstlenme, öğrendikleri konuları tekrar ederek bilginin kalıcı olmasını sağlama, derslere etkin olarak katılma, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre başarılı olma, sosyal ve kültürel faaliyetleri yerine getirme gibi birçok alanda çaba sarf etmek ve iyi bir performans göstermek durumundadır. İşte bu hızlı ve yoğun geçen bir dönemin sonunda gelen yarıyıl tatili aktiviteleri öğrenciler için, dinlenmek, eğlenmek ve ikinci döneme hazır olarak başlamak adına iyi bir fırsattır.

Continue reading YAŞASIN TATİL!

İngiltere Eğitim Sistemi (2)

ORTAÖĞRETİM

Orta öğrenim 11-12 yaşında başlar ve 16 yaşında sona erer. Ayrıca 16 yaşından sonrada isteyenler okulda kalarak 18 yaşına kadar eğitim alabilirler. Devletin ortaokulları Kuzey İrlanda’daki bazı okullar hariç karma eğitim vermektedirler. İngiliz eğitim sisteminde ortaokullar branşlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar:

Continue reading İngiltere Eğitim Sistemi (2)

İngiltere Eğitim Sistemi (1)

Her toplum farklı eğitim modeline sahiptir; çünkü her toplumun ihtiyaçları değişkenlik gösterir. İngiliz eğitim sistemi kendi içerisinde bile farklılıklar barındırır. Galler ve Kuzey İrlanda’da eğitim sistemleri birbirine biraz daha benzerken, İskoçya’da farklılaşabiliyor. Bunun sebebini yerel otoritelerin güçlü olmasına bağlayabiliriz. İngiltere’de merkezi bir sistem genel eğitim sistemini belirlerken, diğer uygulamalarda söz sahibi yerel otoriteler hatta kiliseler olabiliyor. İngiltere’de eğitimdeki amaç geniş kitleleri eğitmek değil, daha çok yetenekleri küçük yaşlardan belirleyip, onlar üzerinde yoğunlaşmak şeklinde oluyor.

Continue reading İngiltere Eğitim Sistemi (1)

Osmanlıda Eğitim Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlaması ile son bulan Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim sistemi, eğitim düzeni hakkında temel başlıklar altında bilgiler vereceğiz. Bu yazıyı akademik bir bilim makalesi değil, genel hatları ile Osmanlı ‘da Eğitim ‘i öğrenebileceğiniz kısa bir konu anlatımı olarak görünüz. Osmanlı tarihinde eğitim sisteminine dair kısa notlara ve konu özetine yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Continue reading Osmanlıda Eğitim Sistemi

Amerikan Eğitim Sistemini Anlamak (1)

Amerikan eğitim sistemi, uluslararası öğrencilere oldukça zengin seçenekler sunar. ABD’nin içinden gelen öğrencileri bile seçenekleriyle etkileyen bir sürü okul, program ve yer mevcuttur. Okul aramaya başlarken, Amerikan eğitim sistemi hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Sistemi anlamak, seçeneklerinizi daraltmanıza ve eğitim planınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Continue reading Amerikan Eğitim Sistemini Anlamak (1)

Modern Eğitim Anlayışı

Avcı- toplayıcı atalarımızın hayata hazırlayan eğitiminden modern oyalayıcı eğitime kadar geliştik. Günümüzdeki eğitim anlayışı hayata hazırlamak bir yana, hayatın gerçeklerinden uzaklaşmaya sebep oluyor. Bilgiye kolay ulaşma çağında dar bir çerçeveyi ezberleten okul eziyet haline geliyor. Eğitimin hayata hazırlama işlevi kimsenin umurunda değil. Tüketim çağında eğitim de tüketiliyor. Öğrenciler, öğrenenler ve aydınlanmak isteyenler oyalanıyor.

Continue reading Modern Eğitim Anlayışı